Tamashii-do

  • foto_banner_2
2015

WAT IS SHIATSU?

Shiatsu, ook wel drukpuntmassage genoemd (shi = vinger, atsu = druk), is een natuurgeneeswijze, ontstaan binnen de traditie van de eeuwen oude Chinese geneeskunde. Shiatsu als behandelsysteem is later verder ontwikkeld in Japan tot een moderne geneeskunde van hoge medische waarde. Als zodanig is deze therapie erkend door het Japanse Ministerie van Volksgezondheid en Hygiëne.

Shiatsu past hand- en vingerdruk op de huid (puntsgewijs) toe met het doel ziekte te voorkomen en te genezen door de natuurlijke herstelvermogens van het lichaam te stimuleren, factoren die voor vermoeidheid zorgen te elimineren en een goede algemene gezondheld te bevorderen. De voomaamste kenmerken van shiatsu ziin de volgende:

  • Diagnose en therapie zijn gecombineerd. Elke toepassing van shiatsudruk is een diagnose, die de therapeut in staat stelt de patiënt in overeenstemming met diens lichameliJke toestand te behandelen. Handen en vingers van de opgeleide therapeut zijn voldoende gevoelig om afwijkingen in huld, spieren of lichaamswarmte bij aanraking op te sporen en zodoende feilloos onregelmatigheden vast te stellen en meteen te bepalen welke behandeling gegeven dient te worden.
  • Doordat alleen handen en vingers worden gebruikt, zijn er voor shiatsu geen hulpmiddelen of medicamenten nodig.
  • Geen bijwerkingen. Omdat de uitgeoefende druk op de punten, voor wat betreft de duur en de kracht ervan, per geval wordt vastgesteld, gaat behandeling niet gepaard met ongemak en veroorzaakt geen bijwerkingen, zoals spierpijn achteraf.
  • Geen leeftijdsgrens. Shiatsu kan worden toegepast bij mensen van alle leeftijden, variërend van jonge kinderen tot hoog bejaarden. Bij jongeren wordt het lichaam erdoor versterkt; bij volwassenen en mensen op middelbare leeltijd voorkomt het ziekten van die leeftijden en gaat veroudering tegen.
  • Shiatsu is een gezondheidsbarometer. Regelmatige shiatsu helpt afwijkingen in het lichaam op te sporen; het voorkomt oververmoeidheid en het optreden van ziekte.
  • Shiatsu bevordert een vertrouwensrelatie tussen patiënt en therapeut. De inzet tot genezen van de therapeut en het vertrouwen in de therapie van de behandelde gaan een samenwerking aan en interacteren, wat de doeltreffendheid van de behandeling verhoogt.
  • Shiatsu heeft succes omdat het totale lichaam wordt behandeld. Plaatselijke behandeling kan tijdelijk succes hebben, maar kan niet fundamenteel genezen. De enige manier om dat te bereiken is eerst het gehele lichaam te behandelen en vervolgens over te gaan tot die plaatsen in het lichaam die ziekteverschijnselen vertonen. Deze methode, die van shiatsu, blijkt steeds doeltreffend.